МАТЕРІАЛ ПО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 1


МАТЕРІАЛ ПО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 1

євроінтеграція

BUSINESS MANAGEMENT INTERNATIONAL

Наше підприємство засноване та працює в Нiмеччинi, м. Дюссельдорф з 2006 року. Ми проводимо консультації та практичне супроводження діяльності німецьких підприємств, переструктурування фінансово-розрахункової та облікової діяльності, впровадження ефективних процесів роботи економічних відділів. Використання сучасних методів праці та Know-how дозволяє нам усунути наявні проблеми на пiдприємствi, що дає можливість мати реальну картину фінансового положення фірми.

З 2011 року наш проект працює по наданню послуг для підприємців, які бажають відкрити власне підприємство в  Нiмеччинi. Дiяльнiсть нового проекту - IV Start-up Kompetenzzentrum має наступні завдання: консультацiйнi послуги по створенню й реєстрації власного бізнесу, розробка бізнес-плану та фінансово-розрахункове обґрунтування втілення бізнес-ідеї, супроводження на початку підприємницької  діяльності та інші.

Ми пропонуємо Вам прийняти участь в нашому новому проекті, який розроблений на  основі успішного досвіду створення підприємств різних видів діяльності та юридичних форм, професіоналізму фахівців, які працюють в реальних умовах вимог німецької економіки та впевненості у доцільності організації контактів та спільної діяльності
підприємців середнього та малого бізнесу України та Німеччини.

Проект: „ Business Management International: Deutschland-Ukraine"

Цілі і завдання проекту:

постійно діюче представництво українських підприємств середнього та малого бізнесу в Німеччині, м. Дюссельдорф;
реалізація ефективного пошуку контактів і співпраці між німецькими та українськими підприємствами малого та середнього бізнесу;
інформаційне забезпечення, кваліфікована підтримка та супровід інтеграції українських підприємств на ринку Німеччини;
мовна підготовка українських фахівців та проведення стажування в німецьких фірмах.

Численні зустрічі з представниками німецьких підприємств середнього бізнесу показують зацікавленість у співпраці з українськими партнерами, проте майже повна  відсутність поінформованості, тобто роз'яснення наявної  інформації та подій, що відбуваються в економіці України, гальмує процес співпраці. Особливе місце має тема
необхідності знання менталітету, що є, часом, найважливішим чинником у розвитку бізнесу в іншій країні.

Ефективна система економічного супроводження з нашого боку, в поєднанні з консультативною підтримкою з юридичних і податкових питань з боку наших партнерів, допоможуть українським підприємствам в освоєнні німецького ринку.

Проведення заходів та зустрічей з представниками німецьких фірм, які допоможуть усунути бар'єр недовіри і сумнівів, залучити до співпраці та реалізації інвестиційних проектів, організація презентаційних виступів представників України на зустрічах в рамках заходів, які проводить, наприклад, Союз німецьких підприємств середнього бізнесу (BVMW – Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft), участь у регіональних
виставках - це початок діалогу українських і німецьких підприємців, початок інтеграційного процесу на рівні малого та середнього бізнесу.
Наш проект зможе надати реальну підтримку процесу зближення і взаємовигідного співробітництва підприємців Німеччини та України, розвитку кооперації та інвестиційної активності.

Організація реалізації проекту

З метою реалізації завдань проекту передбачається створення і реєстрація в Німеччині,  м. Дюссельдорф підприємства з фінансовою та юридичною самостійністю. Підприємство здійснює функції постійного Представництва, тобто постїйнодіючої експозиції (офісне приміщення з виставковим майданчиком), одне із завдань якої -реалізація можливості ознайомлення з продукцією та послугами українських підприємств. Передбачається участь підприємств різних напрямків господарської діяльності на постійній або обмежений за часом основі.

Підготовлені та подані інформаційні, рекламні та відеоматеріали будуть активно поширюватися з використанням налагоджених мереж контактів та форм рекламної діяльності німецьких підприємців. Підприємство буде  представлено в різних регіональних виставках спеціалізованого або загального призначення.

Співробітники підприємства нададуть Вам необхідну кваліфіковану допомогу на всіх  етапах пошуку партнерів, організації зустрічей, консультації та дотримання формальностей встановлення партнерських відносин або виходу Вашого підприємства на ринок Німеччини. Використання сучасних методів організації бізнесу дозволить Вам
мати у своєму розпорядженні тимчасове бюро з необхідними технічними засобами в багатьох великих промислових містах Німеччини.

Послуги проекту

Послуги, які надаються підприємством за проектом, містять необхідні елементи
консультації-супроводу учасників з метою організаціі та розвитку співробітництва та
роботи на ринку Німеччини

Базовий пакет послуг містить:

Підготовка та супровід

розробка представницького інформаційного пакету учасника
спільна розробка стратегії виходу підприємства на ринок Німеччини
організація індивідуальних і спільних зустрічей учасників проекту в Німеччині
підготовка та супровід ділових поїздок та зустрічей

Кореспонденція і переклади

ділове листування і переклади
спеціальні переклади інформації чи документів за погодженням

Інформаційні матеріали

індивідуальне дослідження ринку, споживчого попиту і конкурентоздатності продукту, визначення шансів і ризиків.
інформація про необхідні законодавчі та технічні вимоги
виставки та Конгрес профільного та загального призначення
адреси фірм, державних установ, спілок та об'єднань та інших організацій
рекламні заходи і розсилка інформації

Пошук потенційних партнерів і попередня співбесіда

відбір та оцінка можливих кандидатів для співпраці
перші контакти і підготовка зустрічей з можливими партнерами
організація зустрічі з представником потенційного партнера
презентація учасника потенційному партнеру
супровід в державних або інших установах

Підготовка ділової поїздки

домовленість і координація термінів відвідувань
резервування готелю за домовленістю
зустріч і супровід до готелю і назад
транспортні послуги для відвідування, за домовленістю
супровід, за домовленістю, під час ділових зустрічей
послуги перекладача, за домовленістю, під час ділових зустрічей
можливість користування окремим бюро та технічними засобами

Додаткові послуги:

відкриття філії, представництва або нового підприємства
організація тимчасового управління
супровід перших контрактів та поставок
підбір необхідних офісних та виробничих приміщень
підбір і підготовка документів для фінансування проектів

фінансово-економічні розрахунки з урахуванням німецького оподаткування
організація поза банківського фінансування контрактів
інвестування проектів

проведення конференцій і зустрічей цільового та загального характеру з метою розвитку ділового партнерства
курс інтенсивного вивчення німецької мови
мовна практика фахівців на німецьких підприємствах

Фінансування проекту

Фінансування проекту передбачається здійснювати спільно, підприємством і учасником
постійно діючого представництва з використанням базового пакета послуг, що
надаються. Учасники проекту отримають індивідуальну пропозицію по вартості послуг,
залежно від величини пакету і часу спiвпрацi.

Висновок

Інтеграцію українського малого та середнього бізнесу в Європі необхідно проводити на
основі наявного досвіду створення та розвитку європейського економічного простору.
Використовувати реальні переваги розвинутої економічної системи та підготовки
фахівців зі знанням специфіки європейського бізнесу - це тільки перші кроки на шляху
інтеграції української економіки.
Ми будемо раді, знайти у Вашій особі дійсно зацікавлених учасників нашого проекту:
„Business Management International: Deutschland-Ukraine"

 


ГОСТІ

ТЕЛЕФОНИ

 +38 (0512) 717-861

 Skype: incom14

 Viber, WhatsApp:+38 (095) 325-82-81

АДРЕСА

  Україна, м. Миколаїв,
Центр інформаційних і комунікаційних технологій «Діалог»

 

Центр інформаційних і комунікаційних технологій «Діалог» © 2010 - 2021

Час завантаження сторінки: 0.0299 s